Integraatiopalvelu

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelu on turvallinen ratkaisu vesihuoltolaitoksille eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistämiseen sekä prosessien automatisointiin.

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelu rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lopputuloksena on helposti laajennettava vesihuollon integraatioalusta, joka kasvaa asiakkaan tarpeiden mukana ja auttaa vesihuoltolaitosta prosessien automatisoinnissa.

Järjestelmien yhdistäminen

Vesihuoltolaitoksissa on usein käytössä monia erillisiä järjestelmiä. Näiden järjestelmien tiedot eivät kuitenkaan yleensä yhdisty järjestelmätasolla.

Fyysisessä maailmassa kaapeleita yhdistetään reitittimien ja logiikkakorttien avulla keskenään, jolloin eri laitteet saadaan yhdistettyä keskitettyyn hallintaan. Vastaava toiminnallisuus on nyt tuotu Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun toimesta myös digitaaliseen maailmaan, jossa eri ohjelmistojen tietovirtoja kyetään integroimaan reitittimien lailla FRENDS-integraatioalustalla. FRENDS-alustan avulla saadaan eri järjestelmissä oleva tieto siirtymään järjestelmien välillä, mikä mahdollistaa tiedolla johtamisen ja kustannussäästöt.

Lisää elinaikaa nykyisille järjestelmille

Asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimukset aiheuttavat jatkuvasti lisääntyvää painetta järjestelmissä olevan tiedon parempaan hallintaan. Tämä puolestaan lisää entisestään tarvetta käytössä olevien ohjelmistojen uudistamiseen. Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelu tuo tähänkin ongelmaan ratkaisun, koska se antaa vuosia lisää olemassa olevien järjestelmien elinikään. Näin aiemmin tehdyt investoinnit saadaan hyödynnettyä kustannustehokkaammin.

Tietoturvallinen, mutta avoin

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun käyttö on aina tietoturvallista. Sinun ei tarvitse huolehtia turvallisuudesta – se tulee sisäänrakennettuna kaikissa Lining AQUAVISIO -ratkaisuissa.

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun käyttäjällä on mahdollisuus liittää muitakin kuin Liningin toimittamia sovelluksia ja ohjelmistoja integraatioalustan avulla. Näitä ohjelmistoja ovat mm. ERP, laskutus, CRM, palkanlaskenta sekä erilaiset HR-järjestelmät.

Viranomais- ja asiakasviestintä

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun avulla on mahdollista automatisoida viranomaisraportointia. Integraatiopalvelumme avulla voit myös luoda automaattisia julkaisuja vesihuoltolaitoksen nettisivuille sekä asiakkaidesi ”Oma-asiakkuus-sivuille”. 

Palvelumuotoinen järjestelmä

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelu on saatavissa myös kokonaan palvelumuotoisena järjestelmänä, jolloin vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan ei tarvitse investoida omaan integraatioalustaan.

Jatkuva tuki

AQUAHELP-tukemme palvelee sinua kaikissa tilanteissa.

Haluatko tietää lisää AQUAVISIO Integraatiopalvelusta?